PR de les Rieres a SBG

PR

Nova proposta pels amants de la natura i el senderisme, per gaudir del paisatge tot seguint les valls que vessen les seves aigües a la conca del Meder i el Ter.

Rutes amb GPS per SBG

Disfruteu de l'entorn de Sant Bartomeu del Grau en companyia de les noves tecnologies. Podeu descarregar els tracks als següents enllaços:

[ Wikiloc ]

[ Geocatching ]

 

Descobreix Sant Bartomeu del Grau

Baumes del Molí de la Codina

Es troben situades entre Rogers i les Ferreres, concretament, més avall del molí, a la Riera de les Llobateres. El seu origen és degut a l’erosió de la Riera en travessar el nivell de calcàries a de Sant Bartomeu, unes calcàries d’origen coral·lí formades a l’Eocè. Les balmes són un indret amb un alt valor geològic, ecològic i paisatgístic. La vegetació de ribera està dominada per boixos, freixes, aurons i roures. Pel que fa a la fauna, les balmes són un refugi natural que ha facilitat que hi hagi caus de teixons i hi faci niu alguna parella de ducs.